Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

3. Nyelv és cselekvés

2018.06.19

 

 

(beszédaktusok, lokúció, illokúció, perlokúció)

 

A beszéd mind cselekvés

A nyelv nemcsak a megismerés egyik módja, hanem a társas érintkezés formája is. Amikor beszélünk, megszólalásunk célja általában nem a valóság egyszerű leírása, hanem az, hogy szándékainknak megfelelően hassunk a körülöttünk lévő emberek érzelmére, értelmére és cselekedeteire. Így a nyelvhasználat maga is célt megvalósító és következményekkel járó tevékenység. A nyelvi tevékenység során megvalósított verbális cselekvéseket beszédtetteknek, beszédaktusoknak hívjuk.

 

Beszédaktusok

A beszédtettek végrehajtásakor három esemény történik egyszerre:

Kimondok egy megnyilatkozást: lokúció

Mellyel valamilyen szándékot fejezek ki: illokúció

Amellyel valamilyen hatást váltok ki a hallgatóból: perlokúció

  • A lokúció:

A lokúció aktusa a megnyilatkozás kimondásával valósul meg. A megnyilatkozásban megfogalmazott állítás tartalmát, jelentését értjük alatta. Pl. „fáradt vagyok”.

A kommunikáció során egy mondat kimondásával a beszélőnek mindig van valamilyen szándéka, tehát a megnyilatkozásban mindig megjelenik az illokúció és a perlokúció is.

  • Az illokúció:

Az illokúció a megnyilatkozás funkciója, vagyis az a szándék, amellyel kimondjuk a megnyilatkozást.

Ez a kommunikációs cél sokféle lehet.

Az utasítással, a fenyegetéssel, a kéréssel és a tanáccsal az a célunk, hogy rávegyük a hallgatókat valamire, és hogy az amit kimondunk meg is történjen.

Az ígérettel, az esküvel és megállapodással elkötelezzük magunkat arra, hogy a beszédtettben megjelölt viselkedést fogjuk tanúsítani.

A bocsánatkérés, a köszönet, a dicséret, a részvétnyilvánítás segítségével az érzelmeinket, hozzáállásunkat fejezzük ki a hallgató irányába.

  • A perlokúció:

A megnyilatkozásban egy illokúciós szándék valósul meg, melynek következményei is vannak. A hatást vagy reakciót, amelyet a megnyilatkozás a hallgatóból kivált, perlokúciónak nevezzük.

Ez a hatás lehet például a meggyőzés, az elrettentés, a félrevezetés vagy a figyelemfelhívás, a lelkesítés, a beleegyezés.